Rejestracja ONLINE

Wpływ na zdrowie ludzi i środowisko

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko, opracowana zgodnie z art. 32c pkt. 2. Ustawy Prawo atomowe (Dz.U. 2021 poz. 1941 ze zm.)

Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na uruchomieniu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące w medycznej pracowni rentgenowskie, zgodnie z zasadą ALARA, wg której zapobiega narażeniu ludzi i skażeniu środowiska, a w przypadku braku zapobieżenia takim sytuacjom – ogranicza ich skutki do poziomu tak niskiego, jak tylko jest to rozsądnie osiągalne, przy uwzględnieniu czynników ekonomicznych, społecznych i zdrowotnych.

Urządzeniami wytwarzającymi promieniowanie jonizujące  w medycznej pracowni rentgenowskiej są stacjonarny aparat stomatologiczny panoramiczny z funkcją CBCT i przystawką cefalometryczną wyposażony w odczyt cyfrowy z obrazowaniem na monitorze medycznym oraz wewnątrzustny aparat rtg z odczytem cyfrowym.

Zgodnie z obliczeniami ochronności osłon stałych (pozytywna opinia PWIS w Łodzi i pomiarami środowiska- otoczenia gabinetów osłony stałe (w tym stropy, ściany i drzwi) spełniają swoje wymagania. Podczas ekspozycji, osoby znajdujące się poza gabinetem, w którym zainstalowany jest sprzęt, są bezpieczne.

WNIOSEK: Na podstawie zamierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że narażenie na promieniowanie jonizujące jest akceptowalne. Nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ogółu ludności i środowisko.